Правила центру

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ЦЕНТРУ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОСВІТИ «FUTURE EDUCATION CENTER 3/7»

 

Ласкаво просимо в нашу дружну сім’ю!
Наш Центр ставить своїм основним завданням розвиток в Дитині навичок Лідера, Бізнесмена, Творчого генія.
Дані правила розроблені насамперед для комфортного перебування Вас і Ваших дітей в Центрі. Кожен бажаючий скористатися послугами Центру зобов’язаний слідувати внутрішнім правилам знаходження в Центрі, вказівок персоналу, дотримуватися встановлених заборони і обмеження.
Батьки знайомляться з правилами і приймають їх. У разі неприйняття цих правил Центр не може надавати послуги Батькам. Послуги надаються виключно в межах цих Правил.
Правила можуть бути змінені Центром в односторонньому порядку шляхом затвердження нової редакції. Для Батьків, які користуються послугами до моменту введення в дію Правил у новій редакції, застосовуються Правила в новій затвердженої редакції.

ТЕРМІНИ
Future Education Center 3/7 (далі по тексту – «Центр») – назва дитячого центру розвитку і дозвілля, який входить в Міжнародну франчайзингову мережу Future Education Center 3/7 і використовує в своїй діяльності авторські методи навчання, виховання і організації дозвілля Дитину і батьків.
Правила Центру – правила відвідування Центру, що регулюють діяльність між Батьками та Центром і знаходяться у вільному доступі на сайті Центру і в Куточку споживача; є обов’язковими до виконання (далі по тексту – «Правила»).
Адміністрація Центру – уповноважені представники Центру, які працюють на постійній основі з метою забезпечення дитячого дозвілля.
Коуч – фахівець, працівник Центру, який виконує навчальну і виховну функцію, організовує дозвілля, проводить заняття та бесіди з Дитиною і Батьками. Коуч виконує роботу від імені Адміністрації Центру.
Батьки (один з батьків або їх замінюють) – особа, яка виявила бажання скористатися послугою організації дитячого дозвілля і скористалася нею для свого Дитину.
Дитина (діти) – це малолітня або неповнолітня особа, Батьки якого замовили і скористалися послугою Центру.
Журнал відвідування центру – це журнал реєстрації прибуття і вибуття Дитину в Центр.
Діагностика – це проведення спеціального оцінювання здібностей і талантів Дитину перед початком навчання.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. З урахуванням віку та інтересів Дітей в Центрі створюються групи послуг з організації розвиваючого дозвілля Дітей; наповнюваність трьох вікових категорій: від 3 до 7 років, від 7 до 14 років, від 14 до 17 років, що визначається відповідно до цих Правил, Договорами Центру.
Центр надає, в тому числі, послуги з проведення тренінгових програм для Батьків (які проводяться окремо або спільно з Дитиною).
1.2. Основними напрямками діяльності Адміністрації центру по забезпеченню безпеки в Центрі є:
– техніка безпеки;
– пожежна безпека;
– антитерористична захищеність;
– забезпечення виконання санітарно-гігієнічних вимог;
– дотримання норм і правил охорони праці.
1.3. У Центрі є і підтримуються в стані постійної готовності первинні засоби пожежогасіння: порошкові вогнегасники, пожежні крани, встановлена ​​система автоматичного пожежогасіння. Дотримуються вимоги пожежної безпеки до утримання території, приміщень, евакуаційних виходів. Головною метою з охорони праці в Центрі є створення і забезпечення здорових і безпечних умов праці, збереження життя і здоров’я співробітників і відвідувачів Центру для організації належного дитячого дозвілля.
1.4. Прийом Дітей в Центр (у разі проходження Індивідуальної програми) здійснюється на підставі підписання Договорів з Батьками, заповнення анкети (реєстраційної форми) на Дитину (заповнюється Батьками) і з наступними додатками:
А) копії документів на Дитину: свідоцтво про народження, ідентифікаційний код (у разі наявності) з пред’явленням оригіналів;
Б) копії документів представників Дитину (Батьків або їх замінюють): паспорт громадянина, ідентифікаційний код з пред’явленням оригіналів;
В) реєстраційна форма;
Г) медична довідка Дитину разом з щепленнями (в разі відсутності щеплень – довідка ЛКК про можливість відвідувати Дитиною навчальні заклади).
У разі відсутності повного пакету документів або його частини, Адміністрація Центру має право відмовити в прийнятті Дитину на відвідування Центру.
1.5. Дитина може приходити в Центр (у разі проходження Індивідуальної програми) або залишати його тільки в супроводі осіб, зазначених в реєстраційній формі.
1.6. При виявленні у Дитину сторонніх предметів, які можуть становити небезпеку для оточуючих, Адміністрація Центру / Коуч має право вилучити у Дитину такі предмети для подальшої їх передачі Батькам Дитини. Вилучені у Дитину предмети видаються Коучем Батькам на їх вимогу.
1.7. Батьки оплачують послуги відповідно до затвердженого прайс-листу. Оплата здійснюється в безготівковій формі на рахунок Центру або через касу Центру. оплат

DMCA.com Protection Status
error: Content is protected !!